لشت نشاء سرزمین خوشه های سبز برنج

پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید

قسمتی از تاریخ لشت نشاء

 

لشت نشاء در عصر قاجاریه :

اراضی لشت نشاء پس از سرکوب جنبش های روستایی در عصر صفویان به دستور شاه عباس به قیمت نازل خریداری و مصادره شد و جزء املاک سلطنتی در آمد و حکومت لشت نشاء به عنوان تیول به یکی از افسران قزلباش داده شد. این رویه در عصر افشاریان و زندیان تا اوایل حکومت فتحعلی شاه قاجار ادامه داشت و حکومت لشت نشاء وابسته به حکومت لاهیجان بود.

ناصرالدین شاه املاک لشت نشاء را بعنوان تیول به میرزا علی خان امین الدوله واگذار کرد ، بخشی از این اراضی به وسیله محسن خان پسر امین الدوله از حکومت خریداری شد. مظفر الدین شاه در هنگام نخست وزیری امین السلطان، میرزا علی خان امین الدوله را به لشت نشاء تبعید کرد، امین الدوله در دوم صفر 1322 هجری  در لشت نشاء وفات یافت ، مظفرالدین شاه بخشی از اراضی خالصانه لشت نشاء را بعنوان جهزیه  فخرالدوله  که به همسری محسن خان در آمده بود ، قرار داد.محسن خان به مرور اراضی خرده مالکین را نیز ضمیمه املاک خود کرد و به اراضی همسایگان نیز دستبرد زد و با فشار مالیات و عوارض سهم اربابی عرصه زندگی  را بر روستائیان سخت کرد.

 

خاندان امین الدوله در لشت نشاء:

خاندان امین الدوله در زمان ناصرالدین شاه نفوذ و قدرت خود را در لشت نشاء گسترش دادند . میرزا علی خان امین الدوله پسر مجدالملک وزیر وظایف از بزرگان قاجار بود.در زمان ناصرالدین شاه سمت ریاست مجلس شورای سلطنتی را بر عهده داشت. ناصرالدین شاه به علت علاقه ای که به او داشت ، اراضی حاصلخیز لشت نشاء را بعنوان تیول به او واگذار نمود.

امین الدوله در سال 1314 ه.ق پس از قتل ناصرالدین شاه از صدارت افتاد و به حکمرانی آذربایجان منصوب شد، وی در سال 1315 ه.ق از آذربایجان فراخوانده شد و برای بار دوم به منصب صدراعظمی دست یافت، امین الدوله در سال 1316 ه.ق از کار برکنار شد و در رجب 1317 از سوی مظفرالدین شاه به لشت نشاء تبعید گردید.امین الدوله در 22 صفر 1322 قمری در لشت نشاء بدرود حیات گفت و در جوار بقعه آقا سید محمد رضا (ساقی مزار) مدفن گردید که بعدها آرامگاه خانوادگی امینی ها شد.

 

لشت نشاء در دوره پهلوی :

پس از پیروزی انقلاب مشروطیت میرزا کریم خان رشتی (خان اکبر) و برادرش سردار محیی در صدد بر آمدند، املاک لشت نشاء را از دست امین الدوله دربیاورند شرایط عمومی نیز برعلیه محسن خان امین الدوله آماده بود،وی به طرفداری از روسیه تزاری معروف بود،در جریان  پناهندگی گروهی از مشروطه طلبان با پارک امین الدوله با مستبدین و محمدعلی شاه همکاری نزدیک داشت،از این نظر بدنامی و رسوایی برای خود خریده بود.

سرنگونی حکومت رضا شاه در شهریور 1320 شرایط را برای رشد احزاب فراهم نمود و آزادی های اجتماعی در جامعه روستائی بازتاب مثبت گذاشت، جو نسبتاً دموکراتیکی که در کشور حاکم شده بود ،شرایط بسیار مساعدی برای مبارزه دهقانان بوجود آورده بود. (انجمن حمایت از دهقانان )در میان روستائیان به فعالیت پرداخت ،هسته های دهقانی در روستاهای لشت نشاء شکل گرفت ،در هر روستا مکانی به کمیته روستایی اختصاص یافت.

 

سفر شاه به لشت نشاء:

محمد رضا پهلوی در سال 1341 به گیلان سفر کرد. لشت نشاء از جمله مناطقی بود که مورد بازدید شاه قرار گرفت ،محمد رضا پس از مکثی در کوچصفهان از روستاهای کنارسر،لیموچاه،گفشه،بالامحله عبور کردی در شهر لشت نشاء برای دهقانان  سخنرانی کرده و برنامه های اصلاحات ارضی را برای مردم تشریح کرد و مردم را به آینده ای درخشان نوید داد پس از عبور از روستای فخرآباد وارد زیباکنار شد.

 

منبع: doosti77.blogfa.com