لشت نشاء سرزمین خوشه های سبز برنج

آرامگاه میرشاه محمود، روستاى شیخان گفشه ی لشت نشا

این آرامگاه در روستاى شیخان گفشهٔ لشت نشا قرار گرفته است و در چهارسوى آن، ایوان‌هایى قرار دارد. درگاه بقعه، در ایوان شمالى آن واقع شده و در بالاى درگاه و در دیوارهاى دیگر بقعه، مشبک‌هایى چوبى جاى داده شده است. درِ دولنگه‌اى بقعه داراى یک قاب مستطیل بزرگ در روى هر لنگه و دو قاب کوچک در پایین و بالاى ان است که بر روى قاب‌هاى بالا، کتیبه‌اى کنده‌کارى شده وجود دارد. متى کتیبهٔ لنگهٔ‌ سمت راست چنین است: «الله مفتح‌الابواب الله ولیاً للتوفیق» و بر قاب سمت چپ نیز چنین خوانده مى‌شود:
 
«هر کس کو به ادب دست برین در ننهد بى‌شک از پاى درافتد به یقین سربنهد».
 
نقش و نگاره‌هاى گل و بوته، سطح دو قاب بزرگ مستطیل وسط و پایین را زینت بخشیده‌‌اند. در وسط بقعه، مسجدى قدیمى با نه لنگه اُرُسى و یک ورودى واقع شده است. صاحب بقعه را از احفاد امام موسى کاظم (ع) مى‌دانند.

 

منبع: www.vista.ir