لشت نشاء سرزمین خوشه های سبز برنج

معرفی تصویری کوه های گیلان ( درفک و سماموس )

ارتفاع درفک ٢٧٠٣ متر و ارتفاع سماموس ٣۶٢٠ متر می باشد

تصویر اول مربوط به درفک و بقیه تصاویر مربوط به کوه سماموس می باشند

لازم به ذکر است که تمام این تصاویر از لشت نشا گرفته شده اند که فاصله زیادی

با این دو کوه دارد و همچنین لازم به ذکر است که بیشتر این تصاویر چندین بار ویرایش شده اند و عکس اصلی بسیار بزرگتر است

عکسهایی که به صورت پانوراما ساخته شده اند ترکیبی از تعداد زیادی عکس خام هستند

 

 

پانوراما از کوه درفک


   

پانوراما از کوه سماموس

 

پانوراما از کوه سماموس 2

 

کوه سماموس

 

کوه سماموس 2

 

 عکسها از علی پوررسول

منبع: tishtarstar.persianblog.ir