گیلان – امامزاده ها – زیارتگاه ها

onload=NcodeImageResizer.createOn(this);

گیلان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 11 شهرستان ، 34 شهر، 27 بخش و 95 دهستان است:

1. آستارا

مرکز آن آستارا و دارای یک بخش به نام بخش مرکزی است. بخش مرکزی از سه
دهستان به نام های حیران ، لوندویل و ویرمونی تشکیل شده است. جمعیت
شهرستان آستارا بر اساس آخرین سرشماری 63254 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : مناطق ساحلی ، گردنه حیران ، مرداب استیل ،باغ عباس
آباد در 4 کیلومتری آستارا به هشت پر، پناهگاه حمایت وحش آستارا ، بقعه
شیخ تاج الدین محمد خیوی .

2. آستانه اشرفیه

مرکز آن شهر آستانه اشرفیه است. در محدوده این شهرستان دو شهر به اسامی
آستانه اشرفیه و کیاشهر قرار دارند. این شهرستان از دو بخش و پنج دهستان
تشکیل شده است.

بخش کیاشهر: دارای یک شهر و دو دهستان است. مرکز بخش کیاشهر و دهستان های آن دهگاه و کیاشهر است.

بخش مرکزی : دارای یک شهر و سه دهستان است. مرکز بخش ، شهر آستانه اشرفیه
و دهستان های آن عبارت اند از : دهشال ، کیسم ، گورکا. جمعیت شهرستان بر
اساس آخرین سرشماری 483و114 نفر است.

برخی مراکز دیدنی: سواحل دریا و صیدگاه های مختلف ماهی ، آرامگاه سید جلال
الدین اشرف ، پل سفید ، پارک معین در آرامگاه دکتر محمد معین.

3. بندر انزلی

دارای یک بخش مرکزی و مرکز آن شهر بندر انزلی است. بخش مرکزی از دو دهستان
تشکیل شده است و عبارت اند از دهستان چهار فرضیه و لیچارکی حسن رود.

جمعیت شهرستان بندر انزلی بر اساس آخرین سرشماری 827 و119نفر است.

برخی مراکز دیدنی : تالاب انزلی ، کاخ میان پشته ( موزه نیروی دریایی) ،
دهکده ساحلی ، ساحل جفرود ، موج شکن ، اسکله ، بولوار ، پل های غازیان و
انزلی ، برج ساعت ، ساختمان شهرداری ، شیلات غازیان ، پناهگاه حیات وحش
کشک ، به مساحت 6701 هکتار در جنوب غربی انزلی ، پناهگاه حیات وحش سلکه ،
با 360 هکتار وسعت در جنوب این شهر.

onload=NcodeImageResizer.createOn(this);

4. تالش

مرکز آن ، شهر هشت پر است. در محدوده ی این شهرستان چهار شهر به اسامی پره
سر ، رضوان شهر ، ماسال و هشت پر قرار دارند. این شهرستان دارای سه بخش
است:

بخش رضوان شهر : دارای دو شهر به نام های رضوان شهر و پره سر و دهستان های آن خوشابر، دینا چای ، گیل دو لاب و ییلاقی ارده

بخش ماسا لو شاندرمن: دارای یک شهر و دو دهستان است. مرکز بخش شهر ماسال و دهستان های آن ماسال و شاندرمن

بخش مرکزی : دارای یک شهر و شش دهستان است. مرکز بخش ، شهر هشت پر و
دهستان های آن اسالم، ساحلی جوکندان ، طولارود، تالش ، گرگان رود و لیسار
است.

جمعیت شهرستان تالش بر اساس آخرین سرشماری 262420 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : پارک جنگلی و ساحلی گیسم، جاده کوهستانی اسالم به
خلخال ، منطقه ییلاقی آق اولر ، منطقه حفاظت شده لیسار ، قلعه لیسار ،
آرامگاه سید شرفشاه ، اسپی مزگت دیناچال ، کاخ سردار امجد.

5. رشت

مرکز آن شهر رشت و دارای شش شهر به اسامی خشک بیجار ، خمام ، رشت ، سنگر ،
کوچصفهان و لشت نشا است. این شهر از پنج بخش تشکیل شده است.

بخش خمام : دارای شهرهای خمام و خشک بیجار و دهستان های چاپارخانه ، چوکام
، حاجی بکنده ، خشک بیجار ، کته سر خمام و نوش خشک بیجار است.

بخش سنگر : مرکز بخش شهر سنگر و دهستان های آن اسلام آباد ، سراوان و سنگر است.

بخش کوچصفهان : مرکز بخش ، شهر کوچصفهان و دهستان های آن بلسبنه ، کنارسر و لولمان است.

بخش لشت نشا : مرکز بخش ، لشت نشا و دهستان های آن جیر دهنده ، لشت نشا ، علی آباد ، زیبا کنار و گفشه لشت نشا است.

بخش مرکزی : مرکز بخش ، شهر رشت و دهستان های آن پسیخان، پیر بازار ، حومه و لاکان.

جمعیت شهر رشت بر اساس آخرین سر شماری 715096 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : پارک جنگلی سراوان ، باغ محتشم ( پارک شهر ) رشت ،
عمارت کلاه فرنگی ، آرامگاه میرزا کوچک خان در سلیمان داراب ، میدان
شهرداری ، بازار رشت ، عینک در غرب رشت ، شهر بازی ، محلات تاریخی ،
کتابخانه ملی رشت ، موزه رشت ، صنایع دستی و حصیری ، مناطق ساحلی ، هتل و
برج مرتفع اردوگاه صدا و سیما در زیبا کنار .

onload=NcodeImageResizer.createOn(this);

6. رودبار

مرکز آن شهر رودبار است و دارای یک بخش مرکزی و دو بخش دیگر است.

بخش رحمت آباد و بلوکات : مرکز بخش توتکابن و دهستان های آن بلوکات ، دشتوبل و رحمت آباد است.

بخش عمارلو : مرکز آن بخش جیرنده و دهستان های آن جیرنده ، خورگام و کلیشم است.

بخش مرکزی : دارای چهار شهر به نام های رستم آباد ، رودبار ، لوشان و
منجیل است. دهستان های آن عبارت اند از : رستم آباد جنوبی ، رستم آباد
شمالی و کلشتر

جمعیت شهرستان رودبار بر اساس آخرین سرشماری 113082 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : سد منجیل ، درخت کهنسال سرو هرزویل ، مناطق و تپه های
باستانی مانند مارلیک ، دشتی ، جوبن ، حلیمه جان ، توربین های بادی تولید
برق ، آثار طبیعی ملی گیاه لیلیوم ( دوش چهل چراغ) در ارتفاعات داماش
عمارلو ، کوه درفک.

7. رودسر

مرکز آن شهر رودسر و دارای شش شهر به نام های املش ، چابکسر ، رحیم آباد ، رودسر ، کلاچای و واجارگاه است وسه بخش دارد :

بخش املش : مرکز آن شهر املش و دهستان های آن املش جنوبی ، املش شمالی ، سمام و کجیه.

بخش رحیم آباد : مرکز آن شهر رحیم آباد و دهستان های آن اشکور سفلی ، اشکورعلیا ، سیار ستاق ، رحیم آباد و شوئیل است.

بخش مرکزی : دارای چهار شهر به نام های رودسر ( مرکز شهر و دهستان ) ،
چابکسر ، کلاچای و واجارگاه و دهستان های آن اوشیان ، سیاهکارود، چینی جان
و رضا محله است.

جمعیت شهرستان رودسر بر اساس آخرین سرشماری 202622 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : میدان شهرداری ، کاخ نهارخوران ، بازار شهر رودسر ،
باغ های چای و مرکبات ، رودخانه پل رود، منطقه سیاهکله رود و ییلاقات
اشکور، آبشار سجیران ، آرامگاه ابوجعفر ثایری در میانده.

onload=NcodeImageResizer.createOn(this);

8. صومعه سرا

مرکز آن شهر صومعه سرا و دارای دو شهر و سه بخش است.

بخش تولم : مرکز آن شهر مرجقل و دهستان های آن تولم و هندخاله .

بخش مرکزی : مرکز بخش ، شهر صومعه سرا و دهستان های آن ضیابر، طاهرگوراب و کسما است.

بخش میرزا کوچک خان جنگلی : مرکز بخش روستای گوراب زرمیخ و دهستان های آن گوراب زرمیخ و مرکیه .

جمعیت صومعه سرا بر اساس آخرین سرشماری 136710 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : مناره آجری گسکر ، باغ های چای ، مراکز پرورش کرم ابریشم ، مزارع توتون.

9 . فومن

مرکز آن شهر فومن و دارای سه شهر به نام های شفت ، فومن و ماسوله و دو بخش است.

بخش شفت : مرکز آن شهر شفت و دهستان های آن احمد سرگوراب ، جیرده و چوبر.

بخش مرکزی : دارای دو شهر به نام های فومن و ماسوله و دهستان های آن آلیان
، رودپیش ، سردار جنگل ، گشت ، گوراب پس ، لولما و ملاسرا است.

جمعیت شهرستان فومن بر اساس آخرین سرشماری 103192 نفر است.

برخی مراکز دیدنی :پارک کودک ، قلعه رودخان ، خرابه های قصر تاریخی در اله
دار کوه ، ویرانه های قصر سلسله جادو در محلی به نام زرین کول.

onload=NcodeImageResizer.createOn(this);

10. لاهیجان

مرکز آن لاهیجان و دارای دو شهر به اسامی سیاهکل و لاهیجان است. بخش های آن :

بخش دیلمان : مرکز آن روستا ی دیلمان و دهستان های آن دیلمان و پیرکوه است.

بخش سیاهکل : مرکز آن شهر سیاهکل و دهستان های آن توتکی ، خرارود و مالفجان است.

بخش مرکزی : مرکز آن شهر لاهیجان و دهستان های آن آهندان ، بازکیاگوراب ، رودبنه ، شیرجوپشت، لفمجان ، لیالستان و لیل است.

جمعیت شهرستان لاهیجان بر اساس آخرین سرشماری 204302 نفر است.

برخی مراکز دیدنی : سلسله جبال شیطان کوه ، بولوار آزادی و استخر لاهیجان
، باغ های زیبای چای ، آرامگاه کاشف السلطنه ( موزه چای ایران ) ، پارک
کودک ، پارک شهر ، بناهای تاریخی ، میدان سردار جنگل ( چهار پادشاه ) ،
ایستگاه کشاورزی ، کارخانه های تولید چای خشک ، آرامگاه شیخ زاهد گیلانی و
جاده کوهستانی سیاهکل به دیلمان ، مناطق تاریخی و ییلاقی اسپیلی و دیلمان .

11. لنگرود

مرکز آن شهر لنگرود و دارای سه شهر به اسامی لنگرود، کومله و شلمان و
دارای یک بخش به نام بخش مرکزی است. دهستان های آن عبارت اند از : چاف ،
دریا سر ، دیو شل ، کومله ، گل سفید و لات لیل .

برخی مراکز دیدنی : پل خشتی ، باغ های چای ، بقعه دوازده تن ملاط ، پارک
شهر ، پناهگاه حیات وحش امیر کلایه ، محله ها ، بقعه آقا سید حسن ، باغ
های مرکبات ، ساحل ماسه ای و منطقه تفریحی چمخاله .

 

منبع: www.iran-forum.ir

/ 2 نظر / 86 بازدید
Farahnaze sadeghi

Mamnon az etlaate jameva kamel

ehsan boushri

خیلی سایت جالبی است اگه میشود درمورد صومعه سرا بیشتر توضیح بدید با تشکر احسان از بوشهر[گل]